Hotel & Resort

ที่พักบริเวณอ่าวนางในรัศมี 5 กม. จากจุดปล่อยตัวการแข่งขันกระบี่ฮาล์ฟมาราธอน 2020 สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง)