กีฬา

Tag: ยิงเป้า

skeet shooting การยิงเป้า

skeet shooting

การยิงเป้า skeet shooting กีฬาที่นักแม่นปืนใช้ปืนลูกซองเพื่อยิงเป้าดินเหนียวที่โยนขึ้นไปในอากาศด้วยอุปกรณ์สปริงที่เรียกว่ากับดัก มันแตกต่างจากการยิงกับดัก ซึ่งใน skeet กับดักจะถูกตั้งไว้ที่สองจุดบนสนามและเป้าหมายอาจถูกโยนในแนวทแยงมุมผ่านขอบเขตการมองเห็นของมือปืนรวมทั้งห่างจากเขาโดยตรง กีฬาดังกล่าวได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2458 โดยวิลเลียม ฟอสเตอร์ แห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการฝึกยิงปืนอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้นักล่ามีมุมการยิงที่หลากหลายมากกว่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการยิงกับดัก การแข่งขัน skeet shooting 25 เป้าหมายถือเป็นรอบปกติ การยิงสองนัด ที่เป้าหมายเดียวที่โยนจากบ้านกับดักแต่ละหลัง จะถูกไล่ออกจากสถานียิงแปดแห่งแต่ละแห่ง แปดนัดถูกยิงที่เป้าหมายสองสี่อัน หนึ่งนัดจากแต่ละบ้านพร้อมกัน จากสถานีที่หนึ่ง สอง หก และเจ็ด การยิงครั้งที่ 25 จะเกิดขึ้นหลังจากการพลาดครั้งแรก หรือหากไม่มีการพลาดใน 24 นัดแรก จะเป็นการยิงทางเลือกจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสนาม ปืนลูกซองขนาด 12 เกจกึ่งอัตโนมัติ เปิด-เจาะ เป็นอาวุธทั่วไป แม้ว่าในการแข่งขันที่เป็นทางการน้อยกว่า อาจมีการใช้ปืนประเภทอื่น ในการแข่งขันบางประเภท นักยิงปืนจะถูกจัดกลุ่มตามมาตรวัดปืนของพวกเขา การยิงเป้ารวมอยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปี 2511 ผู้แข่งขันแต่ละคนยิง 8 รอบจาก 25 เป้าหมาย การแข่งขันชิงแชมป์ระดับนานาชาติและระดับโลกอยู่ภายใต้การดูแลของ International Shooting […]

Back to top